TENESTER VI TILBYR

Tømrararbeid

Vi utfører alle typer tømraroppdrag. Vi ivaretar god gammal byggeskikk og har respekt for tradisjonar, samtidig oppdaterer vi oss løpende på nye krav, foreskrifter og lover ihht nybygg og renovering.   

Bustad

Ein av våre kjerneaktiviteter ligg i bustadsegmentet. Vi utfører delentrepriser eller ``nøkkelferdig``bustadar

For byggherre kan vi utføre prosjektet frå A til Å. Frå prosjektering, tegninger, søknader, tilknytting osv. til ein nøkkelferdig bustad klar for innflytting. Dette inkluderer også anskaffelse av tomt om ønskelig. 

Gratis taksjekk

Taket er byggets viktigaste bygningsdel. Med dårlig vedlikeholdt tak, kan forsikringspremien reduseres ved eventuell skade. Komplett Bygg Vest AS utfører taksjekk som består i å kontrollere takets tilstand, samt beslag og takrenner. Vi gir ein skriftleg tilstandsrapport. Om taket bør bytast eller repareres, kan vi utarbeide eit uforpliktande tilbud.

Våtrom

Vi utfører arbeid i våtrom både i nybygg og ved renovering. Det omfatter murerarbeid som påstøp med varmekabler, flis og membran, gulvbelegg, våtromsplater og våtromspanel med mer.

Rehabilitering

Vi har god erfaring med rehabilitering av bygg og konstruksjonar til opphaveleg kvalitet og fordums prakt, istandsette eldre bygg og rette på forsømt vedlikehold. Vi rehabiliterer alle typer bygg og konstruksjoner for private, næring og offentlige oppdragsgivere. 

Betongarbeid

Vi utfører betongarbeider med både tradisjonell forskaling og system. Mur og pussarbeid, kjærneboring og betongsaging på dei fleste typer bygg og konstruksjoner. 

Bruksendring, oppgradering og renovering

Vi har kompetanse til å gjennomføre bygningsarbeid for bruksendring og oppgradering av bygg. Vi har god kjennskap til gjeldene krav for denne type arbeid. 

Entrepriser

Vi utfører del, hoved og generalentreprise for byggherre som omfatter alt frå grunnarbeidet til ferdig bygg, inkludert prosjektering og alle nødvendige fag og leveranser.  

Prosjektering og søknader

Vi bistår med prosjektering, og` søknader mot det offentlige. Vi kan gjennomføre komplett prosess fra ide eller skisser via prosjektering, tegninger og søknader til ferdig godkjenninger, stikking av tomt og første spadetak. 

HMS

For byggherre kan vi planlegge, utføre og kontrollere alle aspekt ved HMS, både i planleggingsprosessen og utførelseperioden. Vi forheld oss til ei kvar tid til gjeldande lover og forskrifter. Samansatt utgjør dette eit komplett system av nødvendige planer, dokument, koordinering, rutiner og fysiske handlinger på byggeplassen.

Energiopptimalisering

Energiforbruket i boliger og bygg handler ofte om kvaliteten på isolering, vinduer, dører og ventilasjon. Bygg er ikkje like. Difor utfører vi tiltak som opptimaliserer det aktuelle bygget. Tiltak kan eksempelvis være etterisolering, moderne vindu og dører, vindtetting, men også andre/nye  varmekjelder, ventilasjon mm. 

Termografering

Termografering avdekker varme og kalde temperaturforskjeller, som td luftlekasjer rundt vindu og dører. Vi utfører termografering av alle våre nye bygg. Vi kan bistå med termografering i eksisterende bygg i forbindelse med til dømes å avdekke dårlig isolerte bygningsdeler som loft, vindu, dører osv . Termografering kan benyttes i forbindelse med befaring vedrørende td. energiopptimalisering.