Kvalitetsikring

Vi sørger for at sluttresultatet er slik som avtalt. Vi utfører arbeid av høg kvalitet, og legg vår personlige stolthet i arbeidet vi utfører. Vi sørger for ein grundig gjennomgang av kontrakta før signering. Vi sett oss inn i og forstår dei krav myndigheter og oppdragsgivere stiller til det aktuelle prosjektet. Samtlege av medarbeidarane er utelukkande fagarbeidere eller i fagleg utdanning gjennom lærlingordning. Faglig påfyll prioriteres løpende jf nye tekniske forskrifter og nye produkter.


Vårt internkontroll-system er bygd opp, tilpassa og revideres etter våre aktivitetar, eit system som stadig endres og oppdaterast. Systemet består blant annet av heildigital kvalitetsikring av utført arbeid med sjekklister og bildedokumentasjon som utføres på byggeplassen. Vi nyttar også termografering, luft-tetthetskontroll, fuktmåling og klimakontroll i byggeperiden for å nemne nokon aktivitetar. Vi benytter kun materialer av god/godkjent kvalitet som for det meste leveres av lokale byggvareforhandlere.

Våre samarbeispartnere er profesjonelle aktører med lang fartstid, hms, skatter og avgifter iorden. Vi legg stolthet i tilgjengelighet for våre oppdragsgivarar i prosjektperioden og` etter at prosjektet er overlevert, dette for å sikre god dialog og tilfredshet for oppdragsgiver.       Slik får vi kvalitet i alle ledd.