Kvalitet

Komplett bygg vest as er ei mesterbedrift, som betyr at bedrifta har ansatte med mesterutdanning innan sitt fag. Bedrifta har og sentralgodkjenning, som er eit synleg bevis på erfaring og kompetanse samt ordna økonomiske forhold.


Vi er opptekne av ein grundig gjennomgang av kontrakt før signering av oppdraget. Då er alle partar inneforstått med leveransens pris, omfang, kvalitetar og fristar før vi startar. Vi set oss inn i, og forstår dei krav myndigheter og oppdragsgivere stiller til det aktuelle prosjektet. Samtlege av medarbeidarane er utelukkande fagarbeidere eller i fagleg utdanning gjennom lærlingordning. Faglig påfyll prioriteres løpende jf nye tekniske forskrifter og nye produkter.


Vårt internkontroll-system som er systemet for å ivareta oppdragsgivar sine interesser er bygd opp, tilpassa og revideres etter våre aktivitetar. Systemet er stadig i endring og oppdaterast gjamnleg i forhold til våre prosjekt. Systemet består blant annet av digital timeregistrering og kjøyring, heildigital kvalitetsikring av utført arbeid med sjekklister og bildedokumentasjon som utføres på byggeplassen.  Vi nyttar i tillegg termografering, luft-tetthetskontroll, fuktmåling og klimakontroll i bygga gjennom heile byggeperiden for å nemne nokre viktige kontrollområder. Vi nyttar materialer av god og godkjent kvalitet som i størst mulig grad leveres av lokale byggvareforhandlere.


Vi plukker profesjonelle samarbeidpartnarar med gode skussmål. Vi legg stolthet i tilgjengelighet for våre oppdragsgivarar i prosjektperioden og` etter at prosjektet er overlevert, dette for å sikre god dialog og tilfredshet for oppdragsgiver. Slik får vi kvalitet i alle ledd.