HMS

Vår visjon er eit skadefritt Komplett Bygg Vest AS. Ingenting er viktigare enn at alle som jobber med oss kjem heile heim til sine kjære kvar dag, og kjem på jobb neste dag. I Komplett Bygg Vest AS er difor våre HMS-mål likestilt med dei økonomiske måla.

For oss handlar det om meir enn å tilfredstille myndigetskrav. Vi ønsker å  skape trivsel og tryggleik for våre medarbeidara, byggherre og omgjevnaden rundt våre byggeplassar. Vi forventer av oss sjølve, og alle andre deltakere på prosjekta at sikkerhet har første prioritet. Det er faglig og mennesklige kvaliteter som står i fokus hos oss, dermed er det ikkje toleranse for mobbing eller diskriminering på våre byggeplassar. Det skal være trygt, godt og hyggelig å jobbe med oss.


Hos oss står HMS-opplæring sentralt. Alle som begynner i Komplett Bygg Vest AS skal gjennomgå og etterleve innholdet i HMS håndboka vår som er tilpassa våre aktiviteter. HMS håndboka som inneheld alle rutiner, prosesser og krav er digitalisert for at alle i bedrifta skal ha direkte tilgang via mobiltelefon til ei kvar tid. Opplæring i bruk av utstyr som blant anna sager og stillas er obligatorisk. Vi benyttar det nyaste og tryggaste innan utstyret for å hindre unødige skader.


For å opprettholde fokus på HMS, implementeres HMS i planlegginga av prosjekta. Alle medarbeidere oppdateras gjevnlig i blant anna førstehjelp, stillasbygging, arbeid i høgda og avfallshåndtering med meir. Alle hjelpemiddel som til dømes vernerundeskjema og risikovurdering er digitalisert og lett tilgjengelig for alle i bedrifta ute på byggeplassen.