KOMPLETT BYGG VEST AS

ENTREPRENØR 

NYBYGG - REHABILITERING - RENOVERING

Komplett bygg vest as er ein solid og erfaren samarbeidspartner i små og store byggeprosjekter. Vi er ei mesterbedrift med sentralgodkjenning og godkjent som  læreberdift.


 Våre dyktige medarbeidara har erfaring frå mange og varierte prosjekt. Vi legg stoltheita vår i å utføre godt håntverksarbeid til rett pris og tid. 

Eit utvalg av gjennomførte prosjekt

  • Einebustad i Eikefjorden

Full utvendig renovering. Fjerning av tak, kledning vinduer og ytterdører. Ny kledning og ståltak. Utforing av vegger for etterisolering og ny vindsperre vart montert. Saman med nye vindu og utterdører  hadde renoveringa  særlig god effekt på energiforbruket.

Garasje i Bygstad

Garasje i betong, nedsenket i terrenget, med betongdekke over. Garasjen tilbakefylles slik at toppdekket går i plan med plen rundt boligen.

Einebustad i Naustdal

Full renovering av enebolig. To nye arker for inngang og loftstove. Ny kledning og takstein. Nye vindu. Tilbygg med plasstøpt garasje i forlengelse av kjeller. Nytt ventilasjonsanlegg.

Nye Toene barnehage i Førde

Komplett tømrararbeider utført som underentreprise for Åsen og Øvrelid.

Rema 1000, Evje

Omarbeiding av butikklokaler. Kjærneboring og betongsaging for nye tekniske anlegg. Himlingsarbeider og tømrararbeider, samt koordinering av tekniske fag. 

Førde camping

Sanitærbygget vart utvida i grunnflate. Takkonstruksjonen vart fjærna i deler, og ny loftsetasje vart montert. Nye toalett og dysjrom vart etablert i hovedetasjen.

Elvegården, Førde

Komplett bygg vest as var delaktige i arbeidene med fasadefornying. Hovedentreprenør Åsen og Øvrelid.

Helsetunet, Førde

For huseier bytta Komplett bygg vest alle vinduer i 2.3 og 4 etg.

Ålfoten trafostasjon

Då Statnett utvida straunettet frå Fardal til Ørskog utførte Komplett Bygg Vest AS tømrararbeider på kontrollbygga i Ålfoten og Moskog. Vi var også delaktige i arbeidene i Høyanger, Sykkylven og Ørstad.

Takbytte, Berg i Høyanger

Gammalt skifertak var fjerna, råteskader vart utbedra og nytt decratak vart lagt.

2 manns bustad, Sande i sunnfjord

For utbygger førte komplett bygg vest opp to stk 2manns bustadar.

Skei - Bjørset

For statens vegvesen utførte Komplett bygg vest støyskjerming på 82 eigedommar langs nye E39. Tiltaket omfatta blant anna over 300 nye lydvinduer, 22 nye ventilasjonsanlegg, meir enn 450 meter med varierande utvendige støyskjermar og utvendig lydisolering på boliger.

4 manns bustad,  Florø

For utbygger har komplett bygg vest ført opp 4manns bustad med tilhørende carport.

Einebustad , Florø

For kunde bytta vi takstein på eldre einebustad.

8 leiligheter. Førde

For utbyggar utførte komplett bygg vest tømrararbeida på Loftet, ei 4 etg blokk, der 1,2,3 var dekkestøyp med stålbæring og 4 etg var i tre.

Einebustad, Førde

For kunde utførte komplett bygg vest komplett utvendig renovering inkludert etterisolering og nye vindu.

Einebustad, Årset

For hovedentreprenør utførte komplett bygg vest tømrararbeid på ny einebustad i Jølster.

Einebustad, Espeland

Komplett bygg vest solgte og oppførte einebustad for kunde som totalentreprenør.

2manns bustad.

For utbyggar har Komplett Bygg Vest AS oppført 3 bygg, med 6 leiligheter i kvar. 2 i Jølster og 1 på Sande i Sunnfjord.

Enebolig Gaular.

Enebolig Eikefjord.

Enebolig Sande i Sunnfjord.

Enebolig Førde.

Enebolig Bygstad.

Coop extra Naustdal.

Enebolig Naustdal.

Spenst Førde

Crossfitt.

6 leiligheter i rekke for Gravdal bygg