KOMPLETT BYGG VEST AS

ENTREPRENØR I SUNNFJORD 

NYBYGG - REHABILITERING - RENOVERING

Komplett bygg vest as er ein allsidig og erfaren samarbeidspartner i små og store byggeprosjekter. Vi er ei mesterbedrift med sentralgodkjenning og er godkjent som  lærebedrift.


 Våre dyktige medarbeidara har lang erfaring frå mange og varierte prosjekt. Vi legg stoltheita vår i å utføre godt håntverksarbeid til rett pris og tid. 

Eit utvalg av gjennomførte prosjekt


Dyreklinikken i Florø

Bilde og info kjem...


Rehab. utvendig enebolig

Rehabilitert av enebolig utvendig med nye vindu, rnyy spilerekkverk og royal bordkledning.


Dingemoen skule, sykkelskur.

Info og bilde kjem...


Pizzabakeren Florø

info og bilde kjem...


Innredning av fritidsbolig i Askvoll


Hyttemontering - element


Einebustad i Naustdal

Full renovering av enebolig. To nye arker for inngang og loftstove. Ny kledning og takstein. Nye vindu. Tilbygg med plasstøpt garasje i forlengelse av kjeller. Nytt ventilasjonsanlegg.


Garasje i Bygstad

Garasje i betong, nedsenket i terrenget, med betongdekke over. Garasjen tilbakefylles slik at toppdekket går i plan med plen rundt boligen.


Platting med nivå - Naustdal


Einebustad i Eikefjorden

Full utvendig renovering. Fjerning av tak, kledning vinduer og ytterdører. Ny kledning og ståltak. Utforing av vegger for etterisolering og ny vindsperre vart montert. Saman med nye vindu og utterdører  hadde renoveringa  særlig god effekt på energiforbruket.


Vassenden omsorgsenter. 


Rema 1000, Evje

Omarbeiding av butikklokaler. Kjærneboring og betongsaging for nye tekniske anlegg. Himlingsarbeider og tømrararbeider, samt koordinering av tekniske fag. 


Førde camping

Sanitærbygget vart utvida i grunnflate. Takkonstruksjonen vart fjærna i deler, og ny loftsetasje vart montert. Nye toalett og dysjrom vart etablert i hovedetasjen.


Nye Toene barnehage i Førde

Komplett tømrararbeider utført som underentreprise for Åsen og Øvrelid. Grunnflate ca 500 m2. Reisverk av bindingsverk i tre, takstoler og sperre. Utvendig kledning i tre, takstein. Innredning med generelt gips og ferdigmalte veggplater. Systemhimling.


Elvegården, Førde

Komplett bygg vest as var delaktige i arbeidene med fasadefornying. Hovedentreprenør Åsen og Øvrelid.


Ålfoten og Moskog trafostasjon

Då Statnett utvida straunettet frå Fardal til Ørskog utførte Komplett Bygg Vest AS tømrararbeider på kontrollbygga i Ålfoten og Moskog. Vi var også delaktige i arbeidene i Høyanger, Sykkylven og Ørstad.


Helsetunet, Førde

For huseier bytta Komplett bygg vest alle vinduer i 2-3 og 4 etg. medan bygget og treningsenteret var i bruk.


Takbytte, Berg i Høyanger

Gammalt skifertak var fjerna, råteskader vart utbedra og nytt decratak vart lagt.


Skei - Bjørset

For statens vegvesen utførte Komplett bygg vest støyskjerming på 82 eigedommar langs nye E39. Tiltaket omfatta blant anna over 300 nye lydvinduer, 22 ventilasjonsanlegg i eksisterende boliger, meir enn 450 meter med varierande utvendige støyskjermar av tre eller glas, og utvendig lydisolering med gisp og isolsjon på boliger.


2 manns bustad, Sande i sunnfjord

For utbygger førte komplett bygg vest opp to stk 2manns bustadar.


4 manns bustad,  Florø

For utbygger har komplett bygg vest vert ansvarshavende tømrar, ført opp og innreda 4manns bustad med tilhørende carport.


8 leiligheter. Førde

For utbyggar utførte komplett bygg vest utvendig tømrararbeida og innredningsarbeidet på "Loftet", ei 4 etg blokk, der 1,2,3 var dekkestøyp med stålbæring og 4 etg var i tre.


Einebustad , Florø

For kunde bytta vi takstein på eldre einebustad.


Einebustad, Førde

For kunde utførte komplett bygg vest komplett utvendig renovering inkludert etterisolering og nye vindu.


Einebustad, Espeland

Komplett bygg vest solgte, var ansvarshavende og oppførte einebustad for kunde som totalentreprenør.


Einebustad, Årset

For hovedentreprenør utførte komplett bygg vest alt tømrararbeid på ny einebustad i Jølster.


2manns bustad.

For utbyggar har Komplett Bygg Vest AS oppført 3 bygg, med 2 leiligheter i kvar. 2 bygg i Jølster og 1 bygg på Sande i Sunnfjord. Komplett bygg vest utførte alt tømrararbeidet utvendig og innvendig, samt 5 av 6 ventilasjonsanlegg.


Enebolig Eikefjord.


Enebolig Gaular.

Komplett bygg vest var ansvarlig søkar og utførande på arkitekttegna enebolig med garasje på Skilbrei.


Enebolig Sande i Sunnfjord.


Enebolig Førde.


Enebolig Bygstad.


Coop extra Naustdal.

Komplett bygg vest var ansvarshavende tømrar på nye Coop extra i Naustdal. Vi utførte alt av innvendig og utvendig tømrararbeid, samt leverte og monterte elegant stål rekkverk som rammer inn taket på butikken.


Enebolig Naustdal.


6 leiligheter i rekke for Gravdal bygg


Spenst Førde

Spenst Førde i Hafstadvegen utvida sine tenester med fleire salar og garderober samt crossfittsal. Vi var ansvarshavende tømrar på prosjektet som besto av rehabilitering og ombygging av gamle "Grillen" og diverse andre lokaler.